Doma

 

C.A.R.E. Heras ofereix l’ensinistrament necessari pel bon domini i enteniment amb el cavall, útil per les competicions pròpies de Doma i útil com a base en l’equitació general.

 

ZONA DE DOMA

7.000 m² amb una pista de sílice de 60×20 i una Pista annexa de sauló de 80×30, dotades d’il·luminació i so. Pista d’escalfament de 15 m de sílice.

Marc Vila Amils

H.E.

Professor

Genet des de petit ha participat en esdeveniments de gran nivell com Eurocheval, el Campionat de Catalunya i en competicions diverses de doma clàssica. Amb una llarga trajectòria en el món de la doma, Marc és pacient, metòdic i fa que els seus alumnes es trobin a gust mentre aprenen.

Els seus alumnes han participat de Campionat de Catalunya, Ruta de la Cerdanya, CAVA, social CIE, territorials C.A.R.E. Heras, entre d’altres.

Pista Central

H.E.

Zona de 6.400 m², amb un perímetre enjardinat amb gespa i un separador de seto vegetal de la pista de competició de 70 x 70 m, la qual s’agrupa amb dues quadrilongues per la competició simultània de dues proves de doma.

Aquesta pista és de màxima qualitat, fabricada amb drenatge soterrani, i capa de sílice amb barreja de geotèxtil, donant-li la consistència necessària pel bon treball dels cavalls i evitant les seves lesions, al tenir una consistència mitja adequada.

Està equipada amb una completa il·luminació mitjançant 4 torres de llums de 16 m d’alçada, així com amb completa instal·lació de so.

Pista de treball

H.E.

Pista de 60 x 20 m que pròximament s’ampliaran a 120 x 40 m. Igual que la pista central, està dotada amb barrera de seto perimetral, essent també de sílice amb mescla de geotèxtil i important sistema de drenatge i equipada amb llum i so.

Està envoltada de zona lliure de prat.

 

Pista d’escalfament

H.E.

És una pista rodona de 15 m de diàmetre, també de sílice amb barreja de fibra geotèxtil, per la posta a treball del cavall.

Zona de preparació i dutxes

H.E.

Hi ha tres centralitzacions per preparar els cavalls de doma o salt, independentment de la zona d’escola.

Cada una de les zones de preparació, gaudeix de terra de goma protectora del lliscament i cops dels cavalls amb el paviment.

Les dutxes estan dotades d’aigua freda i calenta, per la cura dels cavalls.

 

Tarifes

Professor Marc Vila. Telèfon 691 24 63 28
Horaris a convenir.

Cavall del Club Cavall de Propi
Preu per classes 50 €/h 50 €/h
Bono mensual 1 classe/setmana 180 €/mes 150 €/mes
Bono mensual 2 classes/setmana 330 €/mes 264 €/mes
Bono mensual 3 classes/setmana 400 €/mes 350 €/mes