El Centre d’Alt Rendiment Eqüestre Heras està ubicat dins una finca de 10,70 Ha de terreny, amb les millors instal·lacions eqüestres del moment, renovant-se i ampliant-se dia a dia.

Una de les últimes ampliacions ha estat la compra dels boscos adjunts a l’hípica, amb una superfície de 16.447 m². Donades les dimensions de la finca és possible fer un passeig a cavall pels passejos interiors que l’envolten, sense necessitat de sortir a fora i ara es procedirà al vallat del prat nord i neteja dels boscos per gaudir de grans espais de monta i passeig, habilitant-se una pista de 500 m per galop.

En l’actualitat estan construïts 76 boxes amplis de 3,00 x 3,00 i de 3,50 x 3,50, alguns d’ells a la zona VIP que inclouen pàdocs particulars des de 140 a 540 m².

Annex al cos central de l’hípica hi ha 12.800 m² dedicats a pàdocs amb caseta pel pupil·latge de cavalls.

Les nostres instal·lacions ofereixen un servei d’aigua freda i calenta per a la cura dels cavalls, així com amplis guadarnesos i revestiments de goma antilliscant i anti impacte en les zones d’equipament dels cavalls.

L’ús de l’hípica és personalitzat, amb accés les 24 hores del dia mitjançant comandament a distància que es lliura a cada soci.

Existeix un aparcament enjardinat de 2.000 m² adjunt a la zona de la Masia, que inclou un altra zona verda de 1.500 m² a on en un futur pròxim es construirà una piscina.

La Masia també està en fase de remodelació i canvi d’ús, passant de habitatge a restaurant i turisme rural amb possibilitat de pernoctacions.

Tal com assenyala el plànol adjunt, hi han zones diferenciades per a la pràctica de la Doma de 7.000 m², per a la pràctica del Salt d’11.500 m² i una zona d’escola de 3.000 m². En el moment de competicions d’algunes especialitats s’habiliten totes les zones a un sol efecte.

 

ZONA DE DOMA

7.000 m² amb una pista de sílice de 60×20 i una Pista annexa de sauló de 80×30, dotades d’il·luminació i so. Pista d’escalfament de 15 m de sílice.

ZONA DE SALT

11.500 m² amb una pista central de 80×80 m de sílice i una pista d’escalfament de 10 m, dotades d’il·luminació i so. Boxes i guardarnés amb aire condicionat.

ZONA D’ESCOLA

3.000 m² amb una pista de sílice de 30×20 m i una de 80×25 m dotades d’il·luminació i so, guadarnés i dutxa. Sala d’estudis.

ZONA BOSCOS

16.447 m² de bosc pel passeig a cavall i 9.800 m² per passeig.